Sál

01.112011
more

Historie

21.102011
more
1945
kino, které se svými původními 1021 místy v sále patřilo po Zlínu a Praze mezi největší v republice, zahájilo svou činnost dne 13.7.1945; tehdy se promítalo 5x denně a bylo vždy téměř vyprodáno; v zadní části za sedadly byli uzavřené lóže /cca 8 ks/ a po straně balkony

 

název kina se několikrát měnil

 

původní název bylo Varieté, později   Sněžník, potom   Pohraniční stráže a po jeho přestavbě na panoramatické kino opět – Sněžník, který nese dodnes 
 
1954
první přestavba kina na širokoúhlý formát
 
1956

založena Osvětová beseda

 
1967
změna názvu na KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO (dále jen KaSS);  započata druhá přestavba kina na 70 mm panoramatické, přestavba trvala 17 měsíců.

 

1969

slavnostní otevření kina se uskutečnilo 17.5.1969 zahajovalo se 70 mm velkofilmem filmem „Kleopatra“

 

poté se promítal 70 mm film cca 1x měsíčně   (My fair Lady, Cikáni jdou do nebe, Vysoká modrá zeď a nesčetné množství jiných 70mm filmů); p rojekce a zvukové zařízení se obsluhovalo přímo ze sálu, uprostřed hlediště byl ovládací pult a tam seděl a vše řídil první promítač, druhý promítač měl dozor nad promítacími stroji v kabině; promítací stroje byli mohutné UM 70 naší výroby

 

do 70mm kina se tehdy pořádali zájezdy z okolí jelikož toto kino bylo mezi prvními v republice po kině Sevastopol v Kladně  a jediné v Severočeském kraji; 70mm filmy se vozily z kina do kina výhradně autem, jelikož nebylo možné je nijak zajistit proti poškození a za druhé film byl váhově těžký na přepravu

 

tehdy svými   535 místy v hledišti stále tehdy patřilo mezi největší v republice

 

1988

končí éra 70 mm filmů z důvodů drahé výroby filmových kopií a provozu a tak se promítací stroje zrušily a nahradily je nové, na kterých se promítá dodnes

 
1993
proběhla privatizace KaSS , prodej kulturních  domů Bynov, Želenice, budova Divišova zakoupena do majetku města od státu, privatizace Správy městských kin; kino Sněžník a letní kino Bažantnice bezplatně převedeny městu Děčín, kino Kotva a Labe převedeny na stát a prodány  
 
1994
byla ukončena činnost Správy městských kin; kino Sněžník a letní kino Bažantnice je pronajato za symbolickou cenu  1,- Kč  firmě INTERSONIC
 
1995
ukončena činnost firmy INTERSONIC,která vrací kino Sněžník městu Děčín ve zdevastovaném stavu a zadlužené; letní kino Bažantnice je neschopné provozu
 
1996
Kino Sněžník a letní kino Bažantnice přebírá do správy p.o. KaSS  – kino se muselo oddlužit, podána žaloba k soudu, letní kino je zdevastované, probíhá rekonstrukce kina do dnešní podoby, letní kino Bažantnice bylo předáno městu
 
2002
po povodních (voda v kině Sněžník dosahovala někde až do výše 1,5 metru) probíhá odstranění škod ve výši cca 3 mil. Kč, včetně rekonstrukce propadlého jeviště před plátnem, a osekání  a opravy omítek po celém ploše kina, dochází také k výměně sedael v sále
 
2008
Kino Sněžník přechází pod správu Městského divadla Děčín p.o.
 
 

Další kina v Děčíně - v 80. letech  jich bylo celkem 7 !

 

Jako druhé největší bylo   Letní kino Bažantnice. To b ylo na jaře 1977 zastřešeno a slavnostně zahájilo činnost tehdy X. ročníkem   Děčínské kotvy 30. června 1977. Zastřešení se uskutečnilo za rekordně krátkou dobu necelé 4 měsíce.s kapacitou sálu 2.200   sedadel - laviček. Tento kulturní stánek byl nejoblíbenějším zařízením celého města, hlavně mladí letní kino nejvíce navštěvovali. Nebylo výjimkou ani 3.800 návštěvníků na představení (film Zvíře, King Kong) to seděli diváci tzv. "kde se dalo" -  i na s třeše promítací kabiny.   

 

Kino Kotva  

 

Kino se přestavovalo v r. 1970 a mělo 517 sedadel. Mělo balkon a kavárnu.  Tam se promítaly filmy premiérové a pohádky.  V tomto kině bylo taktéž   vybudované 16 mm malé kino pro 45 návštěvníků, to sloužilo převážně pro malé diváky. P romítali se zde pohádky a různé přednášky pro podniky, které si malý sál objednávaly.

 

Kino   Labe  

Bylo nejskromněji vybaveno, do tohoto kina se téměř nic neinvestovalo, v 60. letech se promítalo i přes den.  
 
Kino Čas

Plánovaná přestavba na víceúčelové zařízení s kinokavárnou

 

 

Kino Slovan Boletice

 

Toto kino bylo na periferii města a tehdy ho Správa městských kin převzala v zuboženém stavu a rovněž se do něho n einvestovalo. Po čase úplně spadlo.

 

 

Správa městských kin obhospodařovala též 2 kinokavárny v Želenicích a v Bynově v osvětových besedách.  

Promítalo se 2 krát týdně

 

 

Na sklonku 60. let zaniklo tehdy kino16 mm v  Bynově, které muselo ustoupit výstavbě. Promítalo se tehdy v restauraci p roti podniku Severočeská Armaturka. Na zdejším sále se vždy na představení rozmisťovaly židle a v zimě se topilo v  kamnech uhlím.

 

Jako další kino bylo  Dům Družby v Děčíně I. Pod zámkem.

 

Zde se promítalo jak pro veřejnost, tak hlavně pro vojenskou posádku, která byla na zámku. Důstojnický klub-kinokavárna. Promítalo se dvakrát týdně.

 

 

Další kino bylo ve Vilsnici v osvětové besedě, které ale obhospodařovalo Kulturní a společenské středisko, (Kass)